'Familie soms?'

Het verhaal over hoe de samenwerking tussen Floor en Bob tot stand kwam.

‘Familie soms?’

Volgens de overlevering trok de Chinese wijsgeer Lao Tse op een dag een cirkel in het zand en sprak daarbij de volgende woorden:  “Als twee mensen er toe veroordeeld zijn om elkaar te ontmoeten in deze cirkel, dan zullen zijn elkaar ontmoeten.” Floor de Ruiter en Bob de Ruiter zullen dat beamen. Op miraculeuze wijze wisten zij elkaar een leven lang te ontlopen, maar onlangs hebben zij de handen ineen geslagen. Samen bieden zij in het najaar de cursus ‘De speech als persoonlijk gesprek’ aan.

Floor en Bob hebben veel gemeenschappelijk. Om te beginnen zijn ze familie van elkaar. Hun opa’s waren broers, die aan het begin van de vorige eeuw opgroeiden in het zwaar christelijke Hardingsveld Giessendam. Zij zijn ook nog eens van dezelfde leeftijd (57) en werkten bovendien allebei een jaar of tien bij dezelfde onderneming (een telecombedrijf). Bovendien delen zij een passie voor taal en communicatie. Allebei hebben zij een uitpuilende boekenkast en allebei hebben zij een prominente plek ingeruimd voor de niet in heel Nederland bekende streekroman Kift & Schift van opa Floor de Ruiter, waarin hij zijn orthodoxe omgeving op de korrel nam. Toch wisten Floor en Bob tot voor kort niet van elkaars bestaan af.

Maar wat onvermijdelijk is, dat zal gebeuren. Het was Volkert Rheith die de twee in het voorjaar van 2012 met elkaar in contact bracht. Rheit is secretaris van Logeion, de beroepsorganisatie van communicatiedeskundigen. Vanuit de gedachte dat hij zijn netwerk moet vergroten, zocht Bob hem op en vertelde hem honderduit over wat hij aan doen was. Hij was nog lang niet uitgesproken toen Volkert hem in de rede viel en zei: heel interessant allemaal, maar ik heb dit onlangs al van een ander gehoord. Van Floor de Ruiter. Familie soms?’

Een jaar later hebben Floor en Bob niet alleen de familiebanden aan gehaald maar ook een zakelijke band gesmeed. Op het moment dat zij hun portfolio’s naast elkaar legden, bleek dat de overlap beperkt is. Zij vullen elkaar vooral goed aan.

Floor opereert op strategisch niveau. Hij adviseert leidinggevenden (CEO’s, burgemeesters) over communicatie in tijden van crises en op ‘beladen’ momenten, zoals na een ernstig geweldsincident. Een analytische houding typeert hem. In zijn boek ‘Value Framing’ (2012) zet hij uiteen hoe een spreker de golflengte van zijn gehoor kan opsporen en zijn speech daar op kan afstemmen. Het schrijven van speeches laat Floor aan anderen over. Laat dat nou net datgene zijn dat Bob al meer dan twintig jaar doet.

Bob gaat vooral intuïtief te werk maar hij ontwikkelde wel een stappenplan – de Triple B methode –  voor het ‘moeiteloos’ schrijven van een toespraak. De Triple B methode begint dus waar Value Framing eindigt. De combinatie levert een resultaat op dat groter is dan de som van de delen: de speech als persoonlijk gesprek.

ValueFraming©

ValueFraming is een vernieuwende methode voor iedereen die werkelijk effectief wil communiceren. Voor bestuurders vormt het de basis voor een antwoord op de geloofwaardigheidcrisis in het openbaar bestuur en voor leiders van organisaties biedt het een proces om iedereen vanuit zijn eigen perspectief te inspireren tot het hanteren van de paradoxen, waarmee we in deze complexe tijden geconfronteerd worden.

Triple B methode

De Triple B methode  is gebaseerd op een reconstructie van de drie stadia van het schrijfproces: Broeden, Bouwen en Bewerken. Het is een praktische handleiding voor sprekers die willen overtuigen en enthousiasmeren en die de persoonlijke dimensie niet schuwen. U leert hoe u uw creativiteit kunt aanboren en zult uw eigen stijl en toon ontdekken.

floor060

Floor de Ruiter

profielfoto bob

Bob de Ruiter

Website by Webroots